Tillbaka

#969

Tidpunkt 1727-04-12
Plats Avrättningen skedde i Grangärde socken
  • Dalarna
Brott
  • Mord
Avrättades hemort Grangärde socken, Grythyttan
Uppgifter om avrättningen Död 1726-04-07
Begravd 1726-04-22
Fru Pähr Andersson i Hällsiön af en Mordisk Corporal Olof Dahlström huggen i hufwud 5 sår med knif efft[e]r 4½ dag död."

Bild 175 / Sida 159
1. 1727 d. 30 Janu[ar]. war iag til Norrbärke då han skulle förberedas til döden d. 30 Janu[ar]. men nekade, at å nyo badz til hoff-(R)ätten"

"2. Resan A o 1727 d. 12 Aprilis Som inföll på en Onsdag Skrifftades och efft[e]r mycket arbete för mig, tog Mördaren Olof Dahlström 1700 född i gryhyttan en sold[at] frå Hällsingland och Järsiö Sochn, H. H. Nattward, fölgde uth til Rätt-Plattzen på Biörckåsen, war dömder af Kongl. Hoff-Rätten för Man-dråpet på Bonde Fru Pähr Andersson i Hällsiön at Rå-bråkas och efft[e]r halshuggning på 2 Stegel Sättias. Till Rå-bråckningen war wäl beredd, lade sig på Sträk-bänken, men som mäster man hade en Klubba och inga stockar under lemarna el[le]r hiul at slå med, stod dråparen upp och kom nog i förtwiflan, willjande alt håll sig til mig, hade heml. bekännelser, och wille dem skulle för allom uppenbaras i en ensak til ny ransakning, som ey detta ske kunde, effter han öf[we]r et åhr settat på Lifwet nödgades executions folket låta binda honom och med twång lägga ho[n]o[m] neder, hwar på iag och alla befalltee des Siäl i Jesu wåld, och halshöggz efft[e]r 2 Tijmers upskoff Klåck[a]n pass Ett efft[e]r middag, och hufwud sattes på et stegel, den Såriga kroppen och på et stegel. Jesu beware oss allom från ondo. Amen.Bild 176 / Sida 160
ANNO CHRISTI
1727
Aprilis
"NB. 12 Fru Pähr Anders Mördare Ol Dahlström grufl. dödzmål å föregående sijda."
Källa Grangärde CI:2 Död- och begravningsbok 1684-1733 Riksarkivet - SVAR SE/ULA/12220. Noteringen funnen av Per Hermansson, se Anbytarforum https://forum.genealogi.se/index.php?t
Registrerad 2019-03-10 12:23 Irene Johansson

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.