Tillbaka

#967

Tidpunkt 1688-06-18
Plats Norrbärke
  • Dalarna
Brott
  • Barnamord
Avrättades hemort Nya Kopparberget, Torpet Finfallet
Uppgifter om avrättningen

”NB.


Anno 1688 war här en konna i Norrberke Brita Haraldzdotter, född wid Nya Kopparberget torpet Finfallet
Bedt hon war en ganska stor synderska. 1. Hade hon itt oächta barn med en wäsegöthe den tijdh hon war
wid nya Kopparberget för hwilken gärning hon hade plichtadt så politice som Ecclesiastice, sedan kom hon
til tienst här i Norberke, och födde sigh med wallgångh warandes sidst här i By. Ther föddes hon åter it
barn oächta, hwilket hon mördade och ladet under laduloga i bÿ, tå thet wardt upenbarat och hon fängzligh
hållen, höltz Laga Ting om hennes mißgärningh, tå bekende hon sigh hafwa mördat itt til förenne, sedan
hon hade hon hade plichtadt för det första som i dagzliuset framkom. Hade altså mördat 2 barn. Sedan be-
kände hon på åtskillige unga drängar som hade hafft lägersmåhl med henne, såsom Lars Olofzon i Bengtz-
gården, Anders Andersson Nebb och Måns muur båda handelsmän ifrån Köping item Lars Larsson i wästansiö
och Johan Larsson i By NB kötzlige sambröder item Per Andersson i Gråtgården. Jonas Swenson skomakare i
Simonsbo en wäsegöthe.


Hwilke alle plichta för wärldslig rätt och sedan stodo kyrkioplich.


Men owanbte kona och barna-Mörderska blef halshuggen och å båhl brändh den 18 Junii Ao 1688 wid Meßsten
emellan(?) Söderberkez och Norberkes S[ockna]r.


item stod kyrkioplicht för henne Nilß Barck, soldat i Norberke. Etcetera”


”NB.

Källa

Norrbärke (W) C:2 (1668-1794)Bild:6 Sida:2. Texten: Transkriberad av Irene Johansson, Notisen hittad och upplagd av Per Hermansson

Registrerad 2019-04-06 12:09 Per Hermansson

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.