Tillbaka

#807

Tidpunkt 1831-03-31
Plats Hedemora
  • Dalarna
Brott
  • Mord
Avrättades hemort Hedemora
Uppgifter om avrättningen Mord i Hedemora. Garfwaren och Gästgifwaren i Säther A. Lundstedt, har under sitt wistande i Hedemora den 12 sistl. Mars hos Garfwaren Zetterwall blifwit mördad genom flera knifstygn i hufwudet och på armarna. Zetterwall som misstänks hafwa föröwat mordet, har blifwit ställd under rannsakning. (17 mars 1831) Genom Hedemora Rådstugu-Rätts Utslag af den 21 innewarande månad har blifwit upplyst,att Garfwaren Zetterwall icke med knif anfallit Lundstedt, utan dels med ett wedträ och dels med en eldgaffel så illa slagit honom, att han kort derefter ljutit döden, hwarföre Zetterwall blifvit dömd att mista lifwet och halshuggas. (31 mars 1831)
Källa Ur boken Från Fars och Farfars tid, utgiven 1960
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.