Tillbaka

#805

Tidpunkt 1845-04-09
Plats Rättvik
  • Dalarna
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen LÅNGLARS OLOF HANSSON avrättad i Rättvik (Dalarna) 12(?) april 1845: Mördaren Långlars Ol. Hansson blef förl. gårdag på Rättviks sockens afrättsplats aflifvad. Under hela sin beredelsetid hade han, med en som det tycktes djurisk likgiltighet för sitt öde, fortsatt sin antagna roll af stumhet i alla högre ämnen, och först då han inträdde inom spetsgården, bröt han denna tystnad genom en förklaring, att han 'intet ondt gjort' - ett yttrande, som tydligt nog afspeglar mannens rån, för alla religiös intryck otillgängliga hjerta. Som man erinrar sig, hade han äfven föröfvat sin ohyggliga mordgerning med full övertygelse om dess rättvisa, och någon sann ånger deröfver har man aldrig förmått hos honom väcka. (S.K.L.N.T.)
Källa Aftonbladet, måndag 14 april 1845
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.