Tillbaka

#789

Tidpunkt 1836-02
Plats
  • Göteborg
Brott
  • Okänt
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen »Skriftetal hållit i Göteborg d. 10 feb. 1836 för delinquenten Anders Österberg, hvilken på konungens höga befallning bereddes till döden.» Tryckt i Karlskrona 1838. (140 sidor, finns på Uppsala universitetsbibliotek, enligt Libris.) Det framgår inte av titeln var och när han skulle avrättas, men det bör ha varit i Göteborg eller åtminstone i närheten och troligen samma dag eller någon dag senare. I Martin Bergmans Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal, sid. 143, står att garnisonspastorn Pehr Nyman, som berett Anders Österberg till döden, var den som höll talet. Det tryckta talet överensstämmer tydligen inte med det hållna talet.
Källa Ovan nämnda skriftetal
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.