Tillbaka

#761

Tidpunkt 1858-10-25
Plats Örebro
  • Närke
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Örebro den 18 September. Anna Lisa Andersdotter Wallström från Lerbäck och Carl Wilhelm Andersson från Stensbo, dömda till döden, den förra för giftmord och den senare för att hafva genom strypning afdagatagit fördelsmannen Lars Nilsson i Stensbo, hafva båda hos Kongl. Maj:t sökt benådning från den ådömdt dödsstraff, men fått dessa sina ansökningar afslagna. En tredje lifsdömd fånge, som äfvenledes förvaras å närvarande länshäkte, Gustaf Gustafsson Gadd, som mördade Carolina Rundelius, har ej sökt benådning från dödsstraffet, hvilket således både han och de två förenämnda komma att undergå.(Aftonbladet, Tisdagen den 21 September 1858) Örebro den 27 Okt. En afrättning verkställdes i måndags kl. half 9 förmiddagen. Gustaf Gustafsson Gadd, som mördade Carolina Rundelius, gjorde då sin sista färd. Han var beredd och villig att dö och hade såsom förut omtalats försmått att söka nåd. Oaktadt vädret var vackert, voro åskådarne, dess bättre, ej synnerligen talrika, tvivelsutan hufvudsakligen derföre, att saken hemlighållits så mycket som möjligt. Gadd talade till de närvarande och uppmanade dem att låta hans exempel tjena till afskräckande varning att ej synda som han. Efter att hafva tackat dem, som på sista tiden haft vård om honom, samt bedt Gud och menniskor om förlåtelse för sina brott, låt han binda för sina ögon och lade ned sin hufvud. Skarprättaren Magnus Ferm, hitförskrivan från Göteborgs län, gjorde sin tak ganska bra. (Nerikes Allehanda)(Svenska Tidningen, Lördagen den 30 Oktober 1858)
Källa Svenska Tidningen
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.