Tillbaka

#744

Tidpunkt 1857-05-26
Plats
  • Uppland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Åker härads avrättningsplats i Roslagen - Uppland / Stockholms län: Karl Larsson: Skoarbetaren Carl Larsson, hvilken den 10 Oktober 1855 föröfvade mordet å skepparen Westerberg har kl. ½ 4 i dag på morgonen blifvit från härvarande läns cellfängelse utförd till Ringbo härads afrättsplats, belägen i Roslagen och 6 mil härifrån staden, för att i dag afrättas. Sedan Larsson som är född i Wermland och 24 år gammal i går blifvit delgifven nattvarden, har komminister Janson, hvilken beredt honom till döden, alltsedan kl. 11 i går kväll tills Larsson affördes, uppehållit sig i cellen hos honom och derefter på hans begäran beledsagat honom till afrättsplatsen.(Aftonbladet, Tisdagen den 26 Maj 1857)

I gårdagsbladet står att Karl Larsson skulle afrättas å Ringbo härads afrättsplats. Läs: Åkere(Aftonbladet, Onsdagen den 27 Maj 1857)

Källa Aftonbladet
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.