Tillbaka

#730

Tidpunkt 1817-02-12
Plats Mariestad
  • Västergötland
Brott
  • Dråp
Avrättades hemort Fryksdalen
Uppgifter om avrättningen Ur Mariestads Weckoblad 1817-02-15: Förleden onsdag, blefvo, å Mariæstads Stads grund bredvid stora Landsvägen till Hasslerör, Drängarne från Fryksdalen Nils Olofsson och Olof Pehrsson, för begånget dråp å Drängen Erik Nilsson, halshuggne. --- Den förstnämnde hade förlorat en Taskbok och trodde sig, genom ett på hans begäran anstält Signeri eller så kallad Sållning hafva fått fullkomlig visshet om att Erik Nilsson tillgripit den samma, hvilken han således biträdd af Olof Pehrsson ville genom hugg och slag tvinga till bekännelse, hvarunder han så våldsamt behandlades att han straxt derefter avled. Lofl. Rådhusrätten i Mariæstad och Högl. K. Götha HofRätt dömde bägge Dråparne till döden, hvilka domar K. Maj:t i Nåder täkte förklara för rättvise, men ville af särdeles Kongl. Nåd förvandla dödsstraffet för Olof Pehrsson i spöstraff och Fästnings-arbete, hvilken Kongliga Nåd han dock i djupaste underdånighet undanbad sig, och fick derpå i Nåder tillåtelse att så framt han i sin önskan framhärdade, få undergå dödsstraffet. Desse bägge olycklige äro ett exempel derpå att vantro och vidskepelse kunna förleda till de grymmaste missgerningar. --- Religionens lärare, kunna derföre aldrig med nog nit arbeta på deras utrotande.
Källa Mariestads Weckoblad 1817-02-15
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.