Tillbaka

#727

Tidpunkt 1826-09-12
Plats Skövde
  • Västergötland
Brott
  • Rånmord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Skrifte-tal, hållet i Sköfdes kyrka den 12 september 1826, wid rånarnes Peter Nilszons och Johan Peter Widgas commmunicerande, före deras utförande till döden samma dag. (...) Wenersborg, tryckte : hos Johan Qvist, 1826.(Från Libris, enl. Eva Leksell) I det tryckta talet sägs nära fem år ha framflutit sedan j, genom eder gudlösa behandling emot twenne ädle och oskyldige bedagade Makar, gjort eder förtjente af de bojor och fängelser, hwaraf j till närwarande warit omgifne. Därefter talas om den förhärdelse och det mångåriga förnekande af edra missgerningar och brott, som j ådagalagt. Prästen hoppas att de efter meddelandet om kungens dom - om deras utplånande från de levandes antal - ska ha fattat ett annat sinne och under beredelsetiden med uppriktig ånger ha bönfallit om nåd och förbarmande.
Källa Skriftetal i Skövde kyrka 1826-09-12 (Libris)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.