Tillbaka

#688

Tidpunkt 1720-07-04
Plats Stockholm
  • Stockholm
Brott
  • Landsförräderi
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen »Regiments-pastorn Peter Brenners Döds-predikan, och sidsta tal, öfwer sig sjelf, då han genom Stockholms stads södre port fördes ut til en smädelig och wåldsam död, den 4 julii, 1720. Efter förut tryckt exemplar uplagdt.» Tryckt i Gävle 1799. (32 sidor, finns på KB Kungliga biblioteket, både tidigare och senare upplagor finns tryckta, med i stort sett samma titel, enligt Libris.) Petrus Johannis Brenner, f 1677 i Närpes, Österbotten, Finland, avrättad den 4 juli 1720 i Stockholm. Präst och politisk konspiratör. Dömd till döden som landsförrädare och äreskändare. (Svenskt Biografiskt Lexikon, 1926, del VI, s 217-220.) Han »hade varit med Carl XII i Turkiet och i Bender hållit den predikan som afbröts af kalabaliken, därefter utnämnts till kyrkoherde i Wasa, men sedan sysselsatt sig mest med politiska stämplingar och mot staten förrädiska planer». Halshuggen på avrättningsplatsen utanför Skanstull. »Nyss före afrättningen höll han till folket ett afskedstal, hvilket sedan utbjöds i tryck på flera språk och såldes på Stockholms gator.» (Claës Lundins och August Strindbergs »Gamla Stockholm»)
Källa Svenskt biografiskt lexikon
Registrerad 2003-03-21 13:12

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.