Tillbaka

#662

Tidpunkt 1608
Plats
  • Småland
Brott
  • Okänt
Avrättades hemort Lommaryd
Uppgifter om avrättningen Följande står att läsa i Lommaryds kyrkoräkenskaper 1608: Haffuer Mechell upb[u]ritt och inladg(?) för lasse i Quarnsarit för hoor pengar - 10 daler Noch för Anders i Hult för hoor pengar - 10 daler Item haffuer forbne Mechill uthaff samma penngr utgiffuit - 6 daler när klocke stapeln spenthes. An(a)madhe aff herwedh List(?)r Heruedssaköreth till betala skarpretaren med för Briitta i Quarnsarit och Ranell i Ödhenstorp han affrettadhe - 7 daler 28 öre Ödhenstorp bör vara detsamma som nuvarande Önnestorp. Quarnsarit - Kvarnaryd finns ej i Lommaryd eller angränsande församlingar. Dock finns ett Kvarnarp i Linderås sn.
Källa Kyrkoräkenskaper, Lommaryd
Registrerad 2003-03-21 13:13

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.