Tillbaka

#642

Tidpunkt 1841-08-18
Plats Ingelstad
  • Småland
Brott
  • Giftmord
  • Mord
Avrättades hemort Växjö & Hovmantorp
Uppgifter om avrättningen Växjö - Småland/Kronobergs län, Anders Johansson & Johanna Olofsdotter: Aftonbladet den 30 sistlidne Januari omtaltes ett märkvärdige förgiftningsbrott, begånget af <30-årige> pigan Johanna Olofsdotter, hvilken i särskilder doser gav sin fästman, fabriksekreteraren Whatman vid Lessebo Bruk, att äta förgiftade pepparkakor, för att bli af med honom. Andra personer hade af Whatman blifvit trakterade med små portioner af samma kakor och blifvit sjuke, men en ung flicka dog deraf. Whatman var länge sängliggande sjuk och hans helsa tog betydlig skada genom förgiftningen. Kongl. Maj:t har nu fastställd Hof Rättens Utslag, hvarigenom Johanna för berörde brott blef dömd att halshuggas och å båle brännas, och afslagit hennes ansökningen om nåd. Kongl. Maj:t har äfven gillat Götha HofRätts utslag angående Drängen Anders Johansson från Ormeshaga Storgården i trakten af Wexiö, om hvilken i Aftonbladet den 17 sistlidne April berättades att han skjutit ihjäl Vestgöthen Johan Johansson från Ulricehamn, och derför blifvit dömd att halshuggas och steglas. Kongl. Maj:t har icke funnit skäl att förunna honom någon nåd.(Aftonbladet, Tisdagen den 13 Juli 1841) Wexiö d. 20 Aug. Den för lönmord till döden dömde drängen Anders Johansson från Hofmanstorps socken, äfvensom giftblanderskan Johanna Olofsdotter från Wexiö, undergingo begge d. 18 dennes sitt straff. - Delinqventerne syntes väl beredde till sin afgång ur verlden. En myckenhet menniskor, så från staden som landet, voro samlade vid afrättningsstället, för att åskåda den rysvärda exekutionen. (W.F.s.N.)(Aftonbladet, Fredagen den 27 Augusti 1841)
Källa (se ovan)
Registrerad 2003-03-21 13:13

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.