Tillbaka

#457

Tidpunkt 1819-07-21
Plats Endre
  • Gotland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Drängen Olof Olofsson Toffla, till Döden dömd för Mord. Som Kongl. Majt genom nådigt Utslag den 6te sistl.Maj till alla delar fastställt Kongl. Mait och Rikets Swea Hof Råtts denn 22 förutgångne Martu fattade Beslut, hwarigenom Drängen Olof Olofsson Toffla för begångit mord å Tjenstegossen Carl Johan Dedeman, är worden dömd att mista Lif sitt och warda Halshuggen, samt Vederbörande Presterskap hos mig tillkännagifvit bemälte Olof Olofsson nu ware beredd att straffet undergå, å Onsdagen den 21 å denna Månad är dertill utsatt då Kongl. Majts berörde Nådiga Utslag kl. 10 förmiddagen kommer att werkställas. Altså Kr. Befallningsmannen Herr Fält Kamereran Laurent Bahrt att till Spetsgård utgörande uppbåda nödigt antal Manskap inom Norra Häradet så tidigt, att det samma kan nämda dag å den utsatta tiden vid afrättsplatsen Endre Socken sig infinna. Detta Kongl.Majts Nådiga Utslag, har å Drängen Olof Olofsson Toffla i dag bliffit verkställd. Betygas Endre d.21 Julu 1819. A.Stenhoff Krono Exp.Befman.
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.