Tillbaka

#449

Tidpunkt 1858-08-25
Plats Endre
  • Gotland
Brott
  • Rånmord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Kongl Majts Nådiga Utslag, dömer Rånmördaren Johan Petter Hammarström till döden medelst Halshuggning. Ank. d. 22 Juli 1858. Johan Petter Hammarström, hwilken såsom genom frivillig, af omständigheter styrkt bekännelse inför rätta lagligen förvunnen att hafva den 27 October 1857 på eftermiddagen, å, den från Wisby emot Källunge ledande Landswäg nära den så kallade Svarfvareskogen, medelst wåld mot Hemmansägaren Nils Olofsson Kullsarfve tagit gods och penningar till belopp af 81 Rd. 24 Skl. Riksgälds, samt dervid Nils Olofsson så misshandlat, att denne enlgt hvad vederbörande Läkare, efter besiktning å Nils Olofssons döda kropp intygat, deraf ljutit döden. Hof Rätten i förmågo af 22 och 24 && i Förordningen den 4 Maj 1855, om ansvar för Stöld och Snatteri samt rån, dömt att för rån och deri begånget dråp mista lifvet genom Halshuggning. Sökt Nåd. Kongl. Majts fastställde Domen. Fånggewaldiger J.N.Roswall beordras att den 25 Aug. kl 9 fm. från härvarande Länsfängelse till Gottlands Norra Härads afrättsplats i Endre afföra Arrestanten Johan Petter Hammarström hwilken derstädes skall afrättas. Så eger Tit ej mindre tillse att afrättsplatsen blifwer för Exeutionen iordningsställd. och nödig bevakning upbåda, än sjelf öfvervara Exeutionen och öfver straffet Verkställande hålla inseende 1858 den 25 Augusti blef ofvanstående Kongl. Majts Nådiga Utslag, sedan detsamma i enlighet med föreskriften i 3 Cap: & Straff Balken, fört för menigheten härstädes blifvit uppläst, i laga ordning till werkställighet befodrat medelst Johan Petter Hammarströms Halshuggning betygar Endre å Gottlands Norra Härads Afrättsplats. På sjelfwa Afrättningsplatsen när Presten läste Fader Wår, gjort försök att undkomma lagens hämnande swärd, genast gripen leddes han åter till Stupstocken der hufvudet föll.
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.