Tillbaka

#418

Tidpunkt 1821
Plats
  • Östergötland
Brott
  • Okänt
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Konungens befallningshavande [dvs landshövdingen] i Linköping inkom 1821 31/7 till Kungl Maj:t med anmälan om verkställt dödsstraff å spinnhushjonet Ingelöf Andersdotter.
Källa Kortregister över Kungl Maj:ts utslagshandlingar, Riksarkivet, forskarexpeditionen
Registrerad 2003-04-03 12:45

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.