Tillbaka

#379

Tidpunkt 1799-01-13
Plats
  • Södermanland
Brott
  • Dråp
Avrättades hemort Öja
Uppgifter om avrättningen Januari d.13 soldaten Eric Sköldstedt, 35 år gammal under bilan för, å dels ... bonde Olof Pärsson i Skölby d.26 juli 1798, begånget dråp, dels kroppnedgrafven å kära..ts ofrällst platts. Eftersom af Härads-rätten af Svea hofrätt had fälla och af konungen icke ändrad dom.. blifvit underdånigt sökt. Fader vår inled oss icke i frestelse. står att läsa döda 1798 Öja Södermanland 26 juli gifte Olof Pehrsson, Skölby, 44 år gammal mördad av sold. Eric Skölstedt. Olof Pehrsson f. 1754
Källa Öja döda 1799
Registrerad 2003-09-04 17:36

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.