Tillbaka

#1035

Tidpunkt 1734-11-13
Plats Listerby
  • Blekinge
Brott
  • Giftmord
Avrättades hemort Listerby, Hasselstad, Ronneby, Nättraby
Uppgifter om avrättningen

Brita Pedersdotter blev halshuggen och bränd vid Listerby 13/11 1734. (Göta Hovrätt den 11/10 1734). Wilstadius anger att Christoffer Blom var son till arrendatorn Måns Blom i Nykyrke, Almundsryd och att motivet till mordet var Christoffer Bloms supande. Hon förgiftade sin man 3/8 1734 med arsenik.

------

taget från Extra ting den 15/8 1734 i Medelstad härad, Blekinge
 
denna dag hölls extra ordinarie ting med rannsakning av giftmörderskan Brita Kiörning i Nättraby som med mercurium av daga tagit sin man Christopher Blom. De hade varit gifta i några få år, men Brita och hennes man levde i stor osämja med slagsmål till följd av dryckenskap, det hade straxt innan mordet varit i landskansliet att förhöras om sin osämja och då enats, men hade redan vid pingsttiden Brita Kiörning inköpt lite mercurium (arsenik) för att blanda lite med brännvin, och därmed göra mannen så sjuk att han avhöll sig från brännvinet. fredagen den 2 augusti hade hon blandat lite mercurium i ett glas tillsammans med brännvin och givit sin man, av detta dog han vid midnatt. Husfolket upptäckte på morgonen att glaset stod i fönstret och kring det och på bordet och golvet låg en mängd döda flugor, man fattade då misstankar att det var gift i glaset. Mercurium var den tidens insektmedel. Av Brita Kiörnings berättelse framgick att hon med många naturmedel sökt stävja sin makes alkoholbegär, slem från ålar, döda ormar och hon till slut mjölkat 9 droppar från en sugga och blandat med brännvin och givit mannen. Enligt ett vittne hade hon även tidigare givit mannen en vit dryck i glaset. Hon dömdes till döden att å båle brännas på avrättningsplatsen vid Listerby.
 
Brita Kiörning omnämns första gången i domböckerna 1716 som gästgiverska i Listerby och 1717 finns hon i Hasselstad där hon köpt en gård till gästgiveri, men denna blev hon av med genom bördsklander. 1719 förestår hon gästgivveriet i Ronneby och 1720 gifter hon sig med gästgivaren i Nättraby Hindrich Hambn han dör i början av 1730-talet varför hon gifter om sig med denne fd underofficeren.
 
Björn-Åke Petersson

Källa Wilstadius, Rötter (Björn-Åke Pettersson)
Registrerad 2023-03-20 13:37 Marianne Arvidsson

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.