Tillbaka

#1028

Tidpunkt 1673-11
Plats Västra Härad
  • Småland
Brott
  • Tidelag
Avrättades hemort Ryd, Norra Sandsjö (F)
Uppgifter om avrättningen

En lördags eftermiddag den 19 april 1673 ertappades den unge bonden Måns Jonsson från Ryd i Norra Sandsjö socken med att ha haft tidelag med sitt röda sto. Han hade lämnat arbetet med notdragning, ett fiske med nät, då han på hemvägen gick för att se till sina två hästar som var ute och betade på en mosse intill. Vad han inte uppmärksammade var att Håkan Djursson från granngården var på väg till notdragning i samma sjö tillsammans med sin drängpojke. De båda blev vittne till Måns ”onda gärning”. Strax därpå kom även Isak Johansson från samma by och han kunde själv se spåren efter tidelaget, både på stoet och fotspåren efter Måns i den frusna marken som ledde tillbaka till Ryd.

Under dagarna som följde började ryktet om Måns tidelag gå i byn med omnejd. Måns och hans broder Germund blev förargade och misshandlade Håkan Djursson och Måns hade så när huggit honom med yxan om han inte snavat och fallit omkull. Håkan hotades till livet av bröderna och han fann det bäst att gå till länsmannen och anmäla Måns för tidelaget.

I den efterföljande rättegången försökte Måns misstänkliggöra huvudvittnet Håkan Djursson och hävda att denne var hans avundsman eftersom de tidigare brukat samma gård och haft bråk om bland annat en humlegård. Emellertid hade de båda förlikts och tingsrätten lät Håkan vittna. Måns nekade emellertid genom hela rättegången till anklagalsen och menade istället att han endast sett till sina hästar på mossen. Rättegången blev utdragen då Måns inte erkände, men till sist efter förhör med hjälp av kyrkoherdarna från Vrigstad och Hjälmseryd samt förnyade eder av vittnena Håkan och Isak, dömde tingsrätten Måns till döden. Ärendet överlämnades till Göta hovrätt* som behandlade ärendet den 18 okrober, vilken godkände tingsrättens domen och dömde honom till att mista livet och tillsammans med kreaturet brännas på bålet.

Måns Jonsson bör ha avrättats inom den följande månaden, troligen i november.

* Göta hovrätt. Huvudarkivet (1673), E Vaa, volym 56

Källa Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:28b (1665-1674) Bild 2340 / sid 45
Registrerad 2022-08-13 07:30 Thomas Lindgren

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.