Tillbaka

#1026

Tidpunkt 1696
Plats Västra Härad
  • Småland
Brott
  • Tidelag
Avrättades hemort Rydåsa, Hjälmseryd (F)
Uppgifter om avrättningen

På Västra härads extraordinarie ting 1696-03-07 rannsakades Måns Jonsson från Rydåsa som erkände tidelag. Med tårar bad han om nåd och beklagade det ”elaka” som skett. Han berättade att han denna måndag gick till fähuset och prövade först den ena kon, sedan den andra, ”af hwillken ingen will at stå stilla för än denna”.
Han hade sig alltid ”wähl Christeligen och skickeligen förhållit” och häradsnämnden och samtliga allmogen i Hjälmseryds församling fällde för honom en förbön om nåd.
Domen föll samma dag som förhandlingarna skett och han dömdes ”till döden och dez kropp sampt med koen i båhle att brännas”. Hovrätten fastställde 1696-03-21 domen att Måns först skulle halshuggas och sedan brännas på bål. I lika måtto skulle det ”oskäliga Creaturet å Rättareplatzen dödas” och nedgrävas.
Måns bör således ha avrättats i slutet av mars eller i början av april 1696.

Källa Göta hovrätt huvudarkivet 1696 AII:3 s 247
Registrerad 2022-07-21 19:55 Thomas Lindgren

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.