Tillbaka

#1023

Tidpunkt 1749-11-15
Plats Vassmolösa Ljungby
  • Småland
Brott
  • Barnamord
Avrättades hemort Botorp Ljungby
Uppgifter om avrättningen

Ljungby (H) C:4 (1732-1764) s 386

1749

Nr 45 ”den 15 Novemb. afrättades och brändes här vid Wassmolösa, quinspersonen Elin Olofsdottr ifrån Botorp, för begånget barnamord. Under fängelset hade denna sjuderska genom guds nåd sig välberedt, och gick uti en sann förtröstan på frälsaren, frimodigt till döden. 27 åhr gl.

Nr 46 ”förnämda sjuderskas mördade barns kropp, blef något förut, genom des anhöriga, Pastori vitterligen, som de bekiänt, uti kyrkigårds i tysthet nedegrafvet.”

Källa Ljungby (H) C:4 (1732-1764) s 386
Registrerad 2022-03-21 19:16 Christina Skagerborg

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.