Tillbaka

#1016

Tidpunkt 1676
Plats Framgår ej
  • Västergötland
Brott
  • Annat
Avrättades hemort Stenshult, Bollebygds socken
Uppgifter om avrättningen

Sven Hansson på Stenshult figurererar gång på gång vid tingen i Bollebygds härad under 1670-talet. Efter att hans far Hans Elofsson dog fick han för sig att han skulle överta gården helt och hans moder och syskon flytta ut. Han trakasserade dom mycket, förbjöd dom bruka jorden, hotade sin syster när hon plöjde och tog oxarna från sin moder när hon plöjde. Dessutom slog han krögaren Olof Andersson på Fläskjum i pannan med en spikpåk när han försökte driva in en skuld. Han beskrevs som en "oroligh och oförlijkeligh menniska." Vid sommartinget 1676 dömdes han slutligenn till döden med svärd. Saken fördes vidare till Lagmansrätten, men boken verkar inte vara bevarad. Året efter, när det var arvsuppgörelse efter fadern Hans Elofsson, var Sven död och hustrun Kerstin Björnsdotter änka. De hade inga barn.

Källa Bollebygds härads dombok sommartinget 1676
Registrerad 2021-08-09 09:51 Kalle Birgersson

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.