Artiklar

Matriklar

Våra äldre läroverks elevmatriklar

Författare: Birger Lindén
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1951/1/175
Arkivarien Birger Lindén har i denna artikel gjort en tabellarisk sammanställning över vilka matriklar som finns bevarade från de äldre läroverken i städerna. Dessa matriklar är sällan tryckta och utgör en försummad källtyp. För Linköping finns t.ex.bevarade matriklar ända sedan 1623, från Hedemora sedan 1696, från Nora från 1652, Piteå 1705 etc. Detta vore ett material som vore förtjänt av en uppdaterad förteckning, med uppgift om var matriklarna numera förvaras, samt om vad som kommit i tryck sedan 1951. Önskvärt vore förstås att matriklarna blev personregistrerade och tillgängliga på mikrokort eller databas.

Annonser