Årsbok-Sök

Personregister till Släktforskarnas årsbok

Släktforskarnas årsbok ges sedan 1988 ut av Sveriges Släktforskarförbund. Här nedan hittar du en databas som är ett personregister till samtliga årsböcker till och med 2005 samt 2007, 2009, 2010, 2011 och 2013. Årsbok-Sök är ett hjälpmedel för släktforskare, som har kunnat skapas tack vare ekonomiskt stöd från Rötters Vänner. Läs mer om bakgrunden till Årsbok-Sök.

Indexering pågår och för närvarande kan du söka i personregistret för Släktforskarnas årsbok 1988-2005, 2007, 2009 - 2013.


Sida 4176 av 4286 Resultat 41751 - 41760 av 42856

 Id  Släkt/ätt  Namn  Född  Död  Bosatt  Övrigt  Sidor Länk
13769 Ottesson Torbjörn Ottesson 1521 häradshövding Nordmark 241 Årsbok 1988
13771 Ottesson (fågel) Torbjörn Ottesson 251 Årsbok 1988
32535 Sandström Torbjörn Sandström 1957-04-14 Mölndal 276 Årsbok 2005
32533 Söderlund Torbjörn Söderlund 1941-03-23 Djursholm Ekonom Egen företagare 280 Årsbok 2005
3238 Carlson Torborg Carlson ca 1898 87 Årsbok 1999
24428 Torchilllus Petri senast 1587 Bråddetorp kyrkoherde 71 Årsbok 2000
41735 Bonde Tord levde 1455 marsk 334 Årsbok 2013
38929 Bure Tord 82 Årsbok 2011
24429 Tord Sundsjö 198 Årsbok 1999
24430 Tord 100 Årsbok 2002

Sida 4176 av 4286 Resultat 41751 - 41760 av 42856

Sök i Årsbok-Sök


Avancerad sökning-
-