Arrangemangsstöd

42 Nedladdningar

Medlemsföreningar i Sveriges Släktforskarförbund kan söka arrangemangsstöd från förbundet. Stödet ska möjliggöra släktforskararrangemang och aktiviteter som riktar sig utanför den egna medlemsföreningen, som till allmänheten, skolor eller i samarbete med andra föreningar. Ett bidrag om högst 3000 kr kan beviljas en gång per kalenderår och medlemsförening och utgår med högst 50 % av den beräknade kostnaden (minus intäkter, där även bidrag från andra bidragsgivare ska redovisas). I marknadsföringsmaterial och information inför och under arrangemanget, ska tydligt framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Sveriges Släktforskarförbund. Ansökan om arrangemangsstöd skickas till förbundskansliet senast en månad före första offentliggörandet av arrangemanget: Sveriges Släktforskarförbund Anderstorpsvägen 16 171 54 Solna Ansökan godkänns av förbundets ekonomiansvarige och attesteras av kanslichef. Beslut skickas per e-post till den av medlemsföreningen lämnade e-postadressen för kontakt. Senast en månad efter genomfört arrangemang ska ekonomisk redovisning av utfallet skickas till förbundskansliet tillsammans med resultatet av antalet besökare, därefter sker utbetalning av utlovat belopp. Välkommen att lämna in er ansökan om arrangemangsstöd!

Ladda ned: 42 gånger