post momsEU har sedan 2006 påpekat för Sverige att moms på portokostnader för ej momspliktiga föreningar, stiftelser, icke-vinstdrivande verksamheter och bolag som säljer tjänster ska vara undantagna från moms enligt EU-lagstiftningen. Då Sverige inte uppfyllt detta har EU-domstolen nu slagit fast att Sverige att måste ändra i momslagen.

Lägre portokostnader

Det här innebär att Sveriges Släktforskarförbund, släktforskarföreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer får lägre portokostnader.

Lagändringen väntas vara genomförd inom 6-12 månader. När lagen väl trätt i kraft kommer Postnord att tvingas sluta momsbelägga portokostnader som de gör i dag.

Spara verifikationer

Men det finns en hel del kvar att reda ut innan det kan bli fråga om någon återbäring. Till exempel vilket datum ändringen träder i kraft och om och i sådant fall från när vilket berörda föreningar och organisationer kommer att få igen den inbetalade momsen retroaktivt är ännu oklart.

I avvaktan på ett slutgiltigt besked bör därför förbundet och föreningarna spara alla verifikat som rör porto och fraktkostnader där motparten har varit Posten/Postnord. Andra aktörer, t. ex. Bring, berörs inte. Förbundet kommer att följa upp denna fråga och återkomma så snart det finns något konkret att meddela.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button