post momsEU har sedan 2006 påpekat för Sverige att moms på portokostnader för ej momspliktiga föreningar, stiftelser, icke-vinstdrivande verksamheter och bolag som säljer tjänster ska vara undantagna från moms enligt EU-lagstiftningen. Då Sverige inte uppfyllt detta har EU-domstolen nu slagit fast att Sverige att måste ändra i momslagen.

Lägre portokostnader

Det här innebär att Sveriges Släktforskarförbund, släktforskarföreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer får lägre portokostnader.

Lagändringen väntas vara genomförd inom 6-12 månader. När lagen väl trätt i kraft kommer Postnord att tvingas sluta momsbelägga portokostnader som de gör i dag.

Spara verifikationer

Men det finns en hel del kvar att reda ut innan det kan bli fråga om någon återbäring. Till exempel vilket datum ändringen träder i kraft och om och i sådant fall från när vilket berörda föreningar och organisationer kommer att få igen den inbetalade momsen retroaktivt är ännu oklart.

I avvaktan på ett slutgiltigt besked bör därför förbundet och föreningarna spara alla verifikat som rör porto och fraktkostnader där motparten har varit Posten/Postnord. Andra aktörer, t. ex. Bring, berörs inte. Förbundet kommer att följa upp denna fråga och återkomma så snart det finns något konkret att meddela.