Riksarkivet flyttar SHF nr3 2016

42 Nedladdningar

Karin Borgkvist Ljung är första arkivarie på Riksarkivet och en av föreläsarna på Släktforskardagarna i Umeå. Med ständig tillgång till domstolsprotokoll från hovrättsdomar har hon haft god insyn i brott och straff genom historien. Möt personen som har nyckeln till Svea rikes väldiga byrålåda. Artikel av Olle Söderström.

Ladda ned: 42 gånger

Tipsa tidningen!

Har du en idé om en bra artikel eller
är du intresserad av att själv bidra till tidningen? Hör av dig!