Mörka kvinnohistorier SHF nr5 2013

77 Nedladdningar

För många är det inte känt att prostitutionen i de större svenska städerna var statskontrollerad från mitten av 1800-talet och ända fram till 1918. Kvinnor som prostituerade sig, eller som santogs göra det, tvingades följa särskilda förhållningsregler och genomgå veckovisa gynekologiska kontroller. För kvinnorna som fastnade i prostitutionsbyråns nät blev tillvaron minst sagt snårig.

Ladda ned: 77 gånger

Tipsa tidningen!

Har du en idé om en bra artikel eller
är du intresserad av att själv bidra till tidningen? Hör av dig!