Centrum för_Näringslivshistorias arkiv SHF nr5 2015

53 Nedladdningar

Var din farfars far med och startade företaget Söderberg o Haak AB på 1890-talet? Var din morfar engagerad i bondekooperationen på 1930-talet, eller var din faster en av de första kvinlliga busschaufförerna på 1950-talet? Då finns historien om dem hos Centrum för Näringslivshistoria som förvaltar företags och organisationers egna arkiv. Artikel av Eva Johansson.

Ladda ned: 53 gånger

Tipsa tidningen!

Har du en idé om en bra artikel eller
är du intresserad av att själv bidra till tidningen? Hör av dig!