arkivknutFoto: Sveriges Släktforskarförbund
Hela 40 procent av landets kommuner saknar en anställd arkivarie, trots omfattande lagkrav på området. Det visar en ny granskning av Magasin K.

Kommunernas arkiv en del av det nationella kulturarvet, det slås fast i arkivlagen. Arkiven ska ska enligt den bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar samt de behov som rättsväsende, förvaltning och forskare har.

Men vem som i praktiken ska ta hand arkivet säger inte lagen något om. För att ta reda på hur det ser ut runt om i landet har Magasin K därför frågat samtliga kommuner vem som ansvarar för deras arkiv. Det visar sig att 40 procent av kommunerna varken har tillgång till en anställd eller konsult med arkivarieutbildning på högskolenivå.

– Det här är mycket bekymmersamt. Det handlar vårt kollektiva minne, om samhällets minne som kan gå förlorat för all evighet. Om att vi kan gå miste om viktiga beslut för att ingen tar hänsyn till att informationen som finns i dag behövs för framtiden, säger Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Läs artikeln i Magasin K

Annonser