slavfamilj USAFamilj med icke namngivna personer fotograferade på Gaines' gård i Virginia 1862, tre år innan slaveriets avskaffande i USA. Foto: George Harper Houghton/Library of Congress.
Släktforskningsföretaget Ancestry.com har i samarbete med Newspaper.com släppt en ny samling tidningsartiklar relaterade till över 183 000 amerikanska slavar. Med hjälp att ett AI-drivet sökverktyg kan samlingen hjälpa miljontals ättlingar att spåra sina förfäder i de historiska registren.

Nu på onsdag, den 19 juni, är det minnesdagen för slaveriets upphörande i USA, kallad Juneteenth. En dag som säkerligen firas med blandande känslor hos många amerikaner.

Vid USA:s självständighetsförklaring 1776 var slaveriet utbrett och lagligt i landets alla 13 kolonier. Eftersom de förslavade personerna inte hade samma fri- och rättigheter som övriga amerikaner dokumenterades de inte på samma sätt i folkbokföringen. Det har gjort att släktforskning är en utmaning för de miljontals nu levande ättlingar till dessa personer

Men i tidningarna skrevs det en hel del om dem. Inte minst kunde slavar som lyckats rymma från sina ”ägare” beskrivas ingående i artiklar och efterlysningar. Dessa vittnar om en oerhört mörk del av den amerikanska historien, men kan också hjälpa nu levande ättlingar att hitta sina anfäder och anmödrar i register och databaser.

sixty dollars rewardAnnonsens undertecknare, Cobin Warwick, utlovar sextio dollar i ersättning till den som lyckas fånga in George Gordon och James Allen, två unga män som underförstått "tillhörde" honom och som lämnat hans farm "utan någon anledning". Notisen utgör en del av den samling som nyligen gjorts tillgänglig i Ancestry genom ett samarbete med Newspapers.com.

AI-driven sökning kopplar ihop de olika källorna

För att underlätta sökning i registren har Ancestry använt sig av AI-teknik, som kopplar ihop uppgifterna i tidningsartiklarna med poster i sina befintliga befolkningsdatabaser. Den nya tekniken gör att de cirka 38 000 tidningsartiklarna från perioden 1788 till 1867 kan fylla luckor där domstols- och samhällsdokument har gått förlorade eller förstörts.

Den nya samlingen, "Articles of Enslavement" kompletterar på så vis de tidigare resurserna på ancestry.com, de flesta av dem gratis och öppna för alla, som inkluderar över 18 miljoner register som dokumenterar förslavade eller tidigare förslavade individers liv.

Här kommer du direkt till samlingssidan: Records of Enslaved People - Ancestry

Här kan du läsa mer om den nya artikelsamlingen: Articles of Enslavement Collection - Ancestry

Den 19 juni firas slaveriets upphörande

I USA upphörde slaveriet i och med nordstaternas seger i det amerikanska inbördeskriget den 9 maj 1865. Fem år dessförinnan, år 1860, fanns det enligt uppskattningar över fyra miljoner personer med slavstatus i USA.

De sista slavarna att friges i USA var cirka 250 000 afroamerikanska personer i Texas, som frigavs den 19 juni 1865.

Juneteenth (teleskopord för June nineteenth, ”nittonde juni”) har från att ha varit en lokal minnesdag över de sista slavarna att friges i Texas, numera blivit en officiell helgdag och en minnesdag för slaveriets upphörande i hela USA. 

 

Annonser