stamman2023 1 webbOmbuden tar plats innan stämman, som hölls under fredagen 25 augusti i Folkets hus i Östersund. Foto: Sveriges Släktforskarförbund.
Som brukligt hölls Sveriges Släktforskarförbunds årliga stämma i samband med Släktforskardagarna. I Östersund avhandlades bland annat ett par populära databasers framtid, hybridmöten och kommissionsförsäljning.

I fredags var det dags igen för riksstämman, arrangerad av Sveriges Släktforskarförbund. I år var det 84 representanter från 50 föreningar från hela landet som strålade samman i föredragssalen Arnljot, i Folkets hus.

Charmigt återbruk satte stämningen

Den inledande informationskonferensen handlade i år bland annat om den fantastiska resurs Nationell arkivdatabas, NAD, är för släktforskare och det hot som databasen tyvärr står inför.

Ett annat aktuellt ämne bjöd Riksantikvarieämbetet på. Under sin del av konferensen lyfte de hur vårt kulturarv inte bara ger oss en känsla av mening och tillfredsställelse, utan också bidrar till en hållbar utveckling. 

Hur det kan se ut i praktiken bjöd Gunilla Nilsson Edler på ett exempel på. Hon är medlem i Jämtlands lokalhistoriker- och släktforskare och hade sytt varsin tygkasse av återbrukat material till alla deltagare i stämman. En mycket uppskattad gest som satte stämningen under fredagseftermiddagen.

Jämnare intäkter med dödbok på nätet

Själva stämman inleddes med en genomgång av det gångna året. Antalet medlemsföreningar har minskat med ett par procent och försäljningen i förbundets bokhandel har också gått ner något, men förbundet kunde trots det ge beskedet att ekonomin i Sveriges Släktforskarförbund fortfarande är stabil. Därför föreslogs inte någon höjning av årsavgiften, som i dagsläget ligger på 24 kronor per medlem.

Troligen kommer den nya versionen av Sveriges dödbok få siffrorna att vända uppåt mot slutet av året och förhoppningen är att den planerade dödboken i abonnemangsform ska hjälpa till med att lämna ut förbundets intäkter över tid.

Begravda i Sverige 3 läggs på is

Ett dystrare besked gavs angående den planerade databasen Begravda i Sverige 3, som man hoppats få till stånd under året. Tyvärr har långt ifrån alla kyrkogårdsförvaltningar varit villiga att förse förbundet med de registerutdrag som behövs för att uppdatera databasen, vilket gör att produkten måste skjutas på framtiden.

I en av de inkomna motionerna efterfrågades så kallade hybridmöten, som ger deltagare möjligheten att både ses på plats och på distans. Styrelsen lovade att fortsätta att leta efter bra lösningar för dessa, som hittills varit svåra att få till rent praktiskt.

Mötet avslutades med en handfull spontana punkter. Bland annat lyftes frågan om hur och var informationen i Gravstensinventeringen ska avgränsas. Ett förslag lades fram om att man i stället för själva gravstenen bör fokusera på de personer som ligger begravda i graven.

En annan fråga som togs upp var hur förbundets föreningar ska kompenseras för utebliven kommissionsförsäljning av Sveriges dödbok, när produkten får en nätbaserad version. Vad gällde de frågor som lyftes på plats kunde man dock inte fatta några beslut eftersom de inte inkommit innan stämman.

Annonser