bocker sommar 2023 limpa
Börjar det bli dags att fylla på i bokhyllan? Här är några tips på böcker som givits ut tidigare eller som släpps inom kort och som är av intresse för släktforskare. Bland annat om släktforskning på finska anor, judisk släkthistoria, militärhistoria, järnbruk, järnvägshistoria och avslöjade släktmyter.

Det skånska kavalleriet. En kulturhistoria

Det skanska kavallerietGöran Larsson och Marco Smedberg. Historiska Media, 2023.

Under lång tid var husarer och dragoner ridande på blankborstade hästar en vanlig syn i Skåne. Det var det rika jordbrukslandskapet som gav goda förutsättningar att föda upp hästar, vilket den svenska kronan nyttjade efter att Skåne blev svenskt 1658.

Närvaron av de skånska regementena kom att påverka det skånska samhället på många sätt. Om det berättar denna nyutgivna faktabok skriven av Göran Larsson och Marco Smedberg.

Göran Larsson är en historisk författare, museiman och arkivarie. Han har varit chef för både Malmö museer och Malmö stadsarkiv. Marco Smedberg är militärhistoriker, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i pansartrupperna. Han har varit redaktör för tidskriften Militär Historia.

Läs mer i Nättidningen svensk historia


Järnvägsarkiven

järnvägsarkiven2Ulf Berggren. Riksarkivet 2023.

Det här är en arkivguide för dig som söker handlingar om svenska järnvägar. Tyngdpunkten ligger på Statens järnvägars arkiv, som även inrymmer arkivbestånd från de enskilda järnvägsbolag som staten tog över från privata ägare.

Utöver bansträckningar, lok, vagnar och stationshus, berättar boken också om själva verksamheten. Exempelvis om resande, godstransporter och elektrifieringen av järnvägsnätet. Genom den roll som Statens järnvägar spelat i svensk infrastruktur så kan arkivguiden också vara ett hjälpmedel för teknikhistorisk och ekonomisk historisk forskning. Även släktforskare och hembygdsforskare har mycket att hämta i den.

Läs mer på Riksarkivets webbplats


Från trälar till tjänstefolk. Legofolk i Sverige 1250–1600

Fran tralar till tjanstefolk 700x1050 1Martin Andersson. Nordic Academic Press, 2023.

Legofolket – de som senare kom att kallas tjänstefolk, drängar och pigor – var under lång tid den helt dominerande arbetskraften i Sverige.

Vid slutet av 1500–talet arbetade de flesta drängar och pigor på gods eller hos rika bönder. I Från trälar till tjänstefolk skildrar historikern Martin Andersson hur regleringarna av legofolkets arbetsvillkor gradvis hårdnade. Med studier av ett rikt material av landskapslagar, rättegångsprotokoll och böteslängder, kungliga brev och handböcker för godsägare skildrar författaren också ingående legofolkets vardagsliv – ett liv präglat av rättsosäkerhet, tvång och fattigdom.

Lyssna på podden Historia.nu där programledaren Urban Lindstedt samtalar med Martin Andersson kring boken:https://historia.nu/historia-nu/tralarnas-barnbarns-harda-lott-700-ar-av-underordning/

Läs mer på förlagets hemsida

 

Släpps snart:

Alla är vi valloner : Om sanna & osanna släkthistorier i Sverige

76a1e52e aa4f 4163 9caa 55349c6edddcPeter Sjölund. Norstedts, augusti 2023.

Få känner till exempel till bakgrunden till att just vallonblodet gärna framhölls av äldre tiders släktforskare. Och ja, den är faktiskt mörkare än vad många av oss anat.

Om det och andra släktmyter berättar Sjölunds nya bok, som släpps i dag. Han gör bland annat nedslag i norra Sveriges glamourösa Buresläkt, Drottningätten på Tjörn och jämtländska Skankeätten, med påstådda kopplingar till vikingakungar på Isle of Man.

Det är många gamla släkthistorier som lär få sig en rejäl omgång när dagens sanningsjagande släktforskare med hjälp av dna tar reda på hur det verkligen ligger till. I en del släkter finns det fortfarande de som hårdnackat håller fast vid sedan länge motbevisade släkthistorier, allt för att inte förlora länken till en "fin släkt". Men Peter Sjölund är inte den som ryggar för obekväma sanningar, så gör dig beredd på en omskakande släktresa.

Läs mer på förlagets hemsida


Släktforska i Finland

släktforska i finland omslag webbPeter Ragnvaldsson. Sveriges Släktforskarförbund augusti 2023.

Att släktforska i Finland påminner mycket om hur man släktforskar i Sverige. Det är inte så konstigt då Sverige och Finland var samma land från 1200-talet fram till 1809. Men hur man får fram uppgifter ur arkiv och databaser skiljer sig faktiskt en hel del.

I den här boken, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund och som släpps på årets Släktforskardagar i Östersund, får du som söker släktingar i Finland en grundläggande vägledning i hur du hittar uppgifterna om din finska släkt. I ett kompletterande avsnitt om den finska historien från urtid till nutid får du dessutom en överblick som hjälper dig att sätta släktingarna i sitt historiska sammanhang.


Lycklig den som kan glömma

lyckligdenAndreas Gedin. Historiska Media, september 2023.

Den 11 september släpps Andreas Gedins personliga berättelse om farfadern Georg Israel (1891-1973), en socialistisk sionist som såras vid östfronten i första världskriget för att sedan umgås i det myllrande judiska kulturlivet i Berlin.

Arkivfynd och rent detektivarbete blandas med litterära gestaltningar, miniessäer och ett omfattande bildurval som på ett unikt vis gestaltar ett stort antal öden som berättar om den judiska kulturen i 1900-talets Europa. En rik levande värld på väg mot sin undergång.

Efter att familjen flytt till Sverige 1938 blir det nya hemmet på Linnégatan i Stockholm en mötesplats för författare i exil. Men även för motståndsmän och underrättelseagenter, vilket säkerhetspolisen noterar.

Läs mer på förlagets hemsida


Hammare och Bruk i Fellingsbro och Näsby socknar

Hammare bruk2 1Gunilla Didriksson. Eget förlag 2023.

Inom kort kommer också en bok om järnbruk i Fellingsbro och Näsby socknar, skriven av Gunilla Didriksson. För släktforskare med smeder i släkten brukar böcker om brukshistoria vara av intresse.

Så småningom kunde privata investerare bygga upp hammare och bruk, som borgare i Arboga, men även och adelsmän, borgare och köpmän från Stockholm. Förutom kapital behövdes även den yrkesskicklighet som smeder, kolare och andra hantverkare tillförde.

Om hammare och bruk, dess ägare och dess smeder i Fellingsbro och Näsby socknar berättar denna bok. För dig med släkt från trakten borde mycket intressant finnas att hämta.

Läs mer på Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförenings hemsida

Annonser