SuM foto020713 rallareFamilj framför en enklare bostad i Vänersborg omkring år 1900. Foto: Carl Victorin/Västergötlands museum
Nu är det dags att söka stipendium från Arvid Lundbäcks stiftelse. I år hoppas stiftelsen kunna bidra med ekonomiska medel till forskning om de obesuttnas liv.

Arvid Lundbäcks stiftelse delar varje år ut stipendier till släktforskningsprojekt som bidrar till att kulturarvet vårdas, förmedlas och förs vidare till kommande generationer. 

Passa på att söka medel till din forskning! I år kommer stiftelsen att se positivt på forskning om de obesuttnas liv och livscykel. Främst påverkan på metodik och källor som används i släktforskningen.

Torpare, statare och inhyseshjon

Obesuttna är de som egentligen inte hade egendom, och vanligtvis brukar det avse grupper som torpare, statare, backstugusittare och inhyseshjon samt drängar och pigor. Finns det mönster inom de grupperna, som kan påvisas?

Går det att se händelser, historier, kunskap som påverkade hur de levde och kan förändringar skönjas genom att använda olika källor? Även om årets inriktning kommer att ha prioritet vid tilldelning av medel, så går det naturligtvis att söka för helt andra ämnen.

Kriterier och ansökan

För att ett projekt ska kunna få pengar från stiftelsen gäller att det ska vara till nytta för släktforskningen, vara av allmänt intresse och inte handla om en enskild släkt.

Resultatet ska dessutom vara tänkt att publiceras på något sätt och hur det ska publiceras ska anges i ansökan. Alla former av publikationer är tänkbara, det enda kraven är att stipendiaten anger att bidrag erhållits av stiftelsen samt att eventuella referensexemplar skänks till Genealogiska Föreningen.

Din ansökan mejlar du till stiftelsens ordförande, Mats Ahlgren, på ma.ahlgren(at)telia.com senast den 1 september 2023.

I den bör du ha en klar frågeställning, en skiss över metodik och förväntat resultat, samt en ekonomisk kalkyl. Ansökan bör vara ungefär en A4-sida. 

Arvid Lundbäcks stiftelse har som regel att inte bekosta hela projekt, utan kan stå för en del av finansieringen. Utbetalning sker efter publicering.

Arvid Lundbäcks stiftelse

Det började med att släktforskaren Arvid Lundbäck uppfann en smidig, och förhållandevis billig, mikrofilmsläsare för hemmabruk. Den revolutionerade på sin tid släktforskningen och såldes i stora upplagor.

Vinsten samlade uppfinnaren i en stiftelse och sedan 1996 delar Arvid Lundbäcks fond årligen ut stipendier till forskningsprojekt som bidrar till att kulturarvet vårdas, förmedlas och förs vidare till kommande generationer.

Annonser