Kom igång med din släktforskning, Domstolsforska och Smedforska är bara några av böckerna som det finns färdig studieplan, anpassad för studiecirklar, att ladda ner gratis från Rötter.Kom igång med din släktforskning, Domstolsforska och Smedforska är bara några av böckerna som det finns färdig studieplan, anpassad för studiecirklar, att ladda ner gratis från Rötter.

Saknar du en kurs i texttydning, eller har flera i din släktforskarförening uttryckt att de vill lära sig mer om smedforskning? Ibland är det lättast – och roligast – att själv ta rodret och starta en studiecirkel.

Att starta en studiecirkel är enklare är man kan tro, och deltagandet är dessutom ofta gratis. I korta drag är det enda som krävs att ni är en grupp om minst tre personer som vill lära er mer om ett specifikt ämne. 

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel kan startas av en privatperson eller organisation och är, till skillnad från många kurser, inte nödvändigtvis bunden till terminer.

Deltagarna träffas i syfte att gemensamt lära sig något, och även om studiecirkeln formellt har en ledare bidrar alla deltagare med kunskap och engagemang kring studieämnet. Cirkelledaren är som vilken deltagare som helst, förutom att den också sköter kontakten med studieförbundet.

Studieförbundet kan hjälpa till med lokaler, teknik och studiematerial. Vissa erbjuder också hjälp med att ta fram studieplan och planera upplägget för cirkeln.

Att starta studiecirkel

För att få starta en studiecirkel behöver bland annat dessa kriterier uppfyllas:

  • Minst 3 och max 20 deltagare (inklusive cirkelledaren)
  • Att ni träffas minst tre gånger
  • Totalt minst nio studietimmar (1 studietimme = 45 minuter)
  • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte

Det kan finnas fler kriterier som ska uppfyllas – det bästa är att kontakta ditt lokala studieförbund för att få veta exakt vad som gäller. Det är också direkt till studieförbundet som du anmäler ert intresse att starta en cirkel.

I Sverige finns följande tio studieförbund: ABFFolkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

Färdiga studieplaner till förbundets handböcker

Till många av Sveriges Släktforskarförbunds handböcker finns färdiga studiehandledningar att ladda ner. I dem ges ett förslag på hur böckernas innehåll kan fördelas över ett antal studietillfällen.

Här hittar du alla studiehandledningar: https://www.rotter.se/produkter/studiehandledning

Annonser