Hur var livsvillkoren för kvinnorna i 1600-talets övre samhällsskikt? Nu ska unik kunskap om bland annat kvinnors livsvillkor under svensk stormaktstid göras tillgänglig genom ett nytt digitaliseringsprojekt.

Anna Margareta von HaugwitzLikpredikningen över Anna Margareta von Haugwitz berättar bland annat om hennes liv innan hon gifte sig med Carl Gustaf Wrangel och blev slottsfru. Målning av Matthäus Merian den yngre från cirka 1650. Foto: Skoklosters slott.Tryckta likpredikningar är en källa till viktiga kunskaper om livet i Europa under 1600- och 1700-talet. Bland annat finns unika beskrivningar av kvinnors livshistorier. Nu gör Statens historiska museer gemensam sak med Stockholms universitet genom ett projekt för att digitalisera de drygt tusen likpredikningarna i Skoklosters slotts boksamling.

Det rör sig om drygt tusen likpredikningar från framför allt 1600-talet, som berättar om personer ur de furstliga, adliga, borgerliga och prästerliga skikten.

– Nästan hälften av predikningarna handlar om kvinnor som annars är starkt underrepresenterade i arkiven och kan därför ge värdefulla bidrag till kunskap, särskilt om kvinnor under stormaktstiden, säger Jonas Häggblom, Intendent för Skoklosters slotts samlingar.

Ett exempel är likpredikan över Skoklosters slotts första slottsfru Anna Margareta von Haugwitz. Den är i princip den enda bevarade källan till kunskap om hennes barndom, uppväxt och liv innan hon träffade sin blivande make Carl Gustaf Wrangel.

Läs hela nyheten i Nättidningen Svensk historia

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser