sok orter riksarkivet
Vill du veta mer om byn dina släktingar levde i på 1600-talet? Då kan du ta en titt i Riksarkivets söktjänst Sök orter, som nyligen har uppdaterats med 26 000 historiska byar.

I Nationell Arkivdatabas (NAD) på Riksarkivets webbplats hittar du avdelningen Sök orter. Nyligen har 26 000 historiska byar från 1600- och 1700-talen lagts till i databasen. I och med det kan nu samtliga uppgifter från Topografiskt register på Riksarkivet sökas direkt på webben. Om byar, socknar, härader, kommuner, län med mera.

Vid en sökning på en by eller socken får du bland annat upp information om historiska och nutida indelningar, i det fall det finns, en direktlänk till Riksarkivets Äldre geometriska kartor (1630–1655) och en länk till ortens placering på Lantmäteriets nutida karta.

Du kan också via en länk på träffsidan hitta alla arkiv, stora som små, som är knutna till orten i Riksarkivets samlingar.

Gå direkt till Sök orter

Mer om Riksarkivets topografiska register

sok orten TORAEn sökning på byn Åker i Västergötland i karttjänsten i Riksarkivets Sök orter ger byns nuvarande position och en länk till en karta över byn från 1600-talets mitt.
Topografiskt register på Riksarkivet (TORA) omfattar orter, indelningar och äldre historiska bebyggelseenheter i Sverige. Indelningarna är knutna till arkivhandlingar och forskningsdatabaser som finns hos Riksarkivet.

I TORA finns till exempel bland annat uppgifter om geografiska och administrativa enheter och indelningar, deras namn, utbredning och relationer, från medeltiden till i dag.

De typer som ingår är bebyggelseenheter (byar och liknande), socknar, församlingar, kommuner, län samt judiciella (som rör rättsväsendet), kyrkliga och andra administrativa indelningar.

Bebyggelseenheterna är geokodade utifrån de äldsta storskaliga kartorna från perioden 1630–1800. Koordinaterna markerar var byarna låg före senare skiftesreformer och urbanisering.

Annonser