sagersten fft live 2022Christina Sagersten är arrangör och en av helgens föredragshållare.
Till helgen är det dags för årets upplaga av FFT Live, en av höstens stora släktforskarträffar på nätet. Det utlovas inte mindre än 30 föreläsningar och workshops.

På lördag 15 oktober klockan 10.00 går starten för det numera årliga arrangemanget signerat Christina Sagersten: Finding Family Together Live.

Både kända och mindre kända föreläsare inom släktforskning och dna-släktforskning presenteras i programmet, som är indelat i tre spår: Släktforskning, dna-släktforskning och workshops. Deltagarna kommer ges chansen att ställa sina frågor under föredragen.

Digitalt inträde kostar 700 kronor

Ett digitalt föreläsarpass kostar 700 kronor och det ger dig tillgång till det 30-tal föreläsningar och workshops som kommer att hållas under helgen.

Du som löser biljett och inte hinner ta del av alla föreläsningar som du vill under helgen ges möjligheten att ta del av inspelningarna i efterhand.

Här kan du läsa mer om vad som händer på FFT Live 2022

Annonser