Dicksonska brev3 Higab Malin StrandlundNågra av breven. Foto: Malin Strandlund/Higab.
Ett ovanligt fynd gjordes nyligen under renoveringen av ett av Göteborgs äldre stadspalats: Ett hundratal privata brev från 1800-talets slut. Nu ska de överlämnas till brevens ägares ättlingar.

Det var i samband med renoveringen av det Dicksonska palatset i centrala Göteborg som det uppseendeväckande fyndet gjordes. Enligt en artikel i tidningen Expressen var det när en av byggarbetarna lyfte en del av taket som en hög gamla brev upptäcktes på vindens golv.

– Det är ett drygt hundratal brev det rör sig om. De är adresserade till Marika Dickson, som var gift med Oscar Dickson, och de flesta av dem har skickats på 1890-talet, berättar Hedvig Ahlstrand, kommunikationsstrateg på Higab, företaget som leder arbetet med att renovera den gamla byggnaden.

Det var hon som tog sig an uppgiften att ta reda på mer om breven och spåra ättlingarna till den som de en gång tillhört. Det visade sig att de tillhört Marika von Rosen, gift Dickson, som var hustru till Oscar Dickson.

Hade förlorat en dotter

marika dicksonMarika Dickson (von Rosen). Fotografiet är från omkring 1870-1880 och fotografen är okänd.Dickson var friherre, affärsman och träpatron och en av Västsveriges storfräsare under 1800-talets andra hälft. Det var på 1860-talet han lät bygga sig det stora boningshuset vid gamla Allégatan i Göteborg.

– Breven låg i ett utrymme bakom en mellanvägg som satts upp framför en annan vägg och vi vet inte hur eller varför de hamnat där de hamnat. Men troligen har de hamnat där avsiktligt, säger Hedvig Ahlstrand.

Flertalet av breven är från 1890-talet och många är försedda med svart ram, som var brukligt på formella kondoleansbrev. Marika och Oscar förlorade sin dotter Helene 1893 och det verkar som att de flesta av breven är från omkring den tiden.

– Många av breven är kondoleanser i samband med dotterns bortgång. En del är mer formella och andra är personliga. Dickson var en invandrad släkt, och i många av breven blandas svenska och engelska, berättar Hedvig Ahlstrand.

Lämnas över till ättlingarna

Higab har genom Dicksonska släktföreningen lyckats spåra en ättling till paret Dickson som bor utanför Halmstad.

Han är namne med sin farfarsfarfar Oscar Dickson. Byggföretaget har bjudit upp honom till Göteborg för en rundtur i Dicksonska Palatset och i samband med det kommer de att överlämna breven till honom.

Vad det senare kommer bli av breven är inte ännu bestämt med enligt Oscar Dickson (den yngre) kommer de att bevaras på ett arkiv. 

– Nej, vi ska se till att de bevaras på något sätt, så att de inte bara ligger här och samlar damm, säger Oscar Dickson, när vi ringer upp honom angående breven.

Det Dicksonska släktarkivet förvaras på Landsarkivet i Göteborg. 

Mer om familjen Dickson

Marika von Rosen (1836-1917) och Oscar Dickson (1823-1897) fick nio barn tillsammans. De lät bygga Dicksonska Palatset 1862 och familjen bodde kvar i huset till 1923. Marika avled 1917, 20 år efter sin man.

Marika von Rosen föddes i Aten. Hennes föräldrar, Adolf Eugen von Rosen (1797-1886), och modern, Eufrosyne Rizo-Rangabé (1815-1886) gifte sig i den grekiska huvudstaden 1835. Efrosyne Rizo-Rangabé var dotter till den turkiske inrikesministern i Valakiet (i dag södra delen av Rumänien) Jacques Rizo-Rangabé och hans hustru Zoe Lapithi. Adolf von Rosen var bland annat överste, järnvägsbyggare och grekisk generalkonsul i Sverige och Norge.

Marika von Rosens make, Oscar Dickson, var en välbeställd affärsman och även han av adlig börd. Familjen Dickson hade invandrat till Sverige från Skottland och var kända för att värna om sitt brittiska ursprung.

Anklagades för baggböleri

Utöver företagandet intog Oscar Dickson en självklar plats som mecenat bland tidens vetenskapsintresserade societet. Bland annat lämnade han betydande bidrag till A. E. Nordenskiölds Spetsbergenexpedition. Utöver det hade han ett stort intresse för jakt, ägde flera jaktvillor och var som ägare till över 30 000 tunnland jaktmark under en tid landets största enskilda jaktmarksinnehavare.

Han engagerade sig även i politiken och under en tid var han ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige.

Men Dicksons framgång väckte inte bara beundran. Efter att företrädaren för Baggböle sågverk, som ägdes av Dicksons företag James Dickson & Co, ställdes inför rätta vid Lycksele tingsrätt 1867, anklagad för att ha gjort olovliga avverkningar på statens skogar, myntades ordet baggböleri.

Trots att firmans företrädare (som inte var Dickson själv) till slut friades i rätten riktades hård kritik mot Oscar Dickson i pressen i samband med de uppmärksammade rättegångarna.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser