En ny studie av resultaten från nationella provet i historia visar att eleverna i högstadiet har dåliga kunskaper om Förintelsen.  

En av fyra elever blev underkända på frågan om orsaker till Förintelsen. Det är många jämfört med liknande frågor, som att med egen text utreda bakgrunden till kolonialismen eller industrialiseringen.

Det är Malmö universitet som har fått uppdraget att konstruera det nationella provet i historia för årskurs 9. I den analys av svaren som universitetet regelbundet gör lade forskare märke till att många elever misslyckas med frågan om Förintelsen.

– Vi tänkte att det är märkligt att eleverna hamnar fel med tanke på hur mycket fokus det är på Förintelsen i samhället i allmänhet och i historieämnet i synnerhet. Och vi vet att Förintelsen ingår i undervisningen i skolan, den är ett centralt innehåll i läroplanen, säger Fredrik Alvén, docent i historia vid Malmö universitet.

Läs hela artikeln på Nättidningen Svensk historia

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser