patent webbPatent nummer 7662 på en "portativ bakugn", uppfunnen av Elin Mathilda Sjöholm år 1897. Bilden är ett montage men dokumentet finns i databasen.
Har du innovatörer i släkten? Grattis! I en helt ny databas kan du nu hitta detaljerade uppgifter om patent, patenthavare och uppfinnare i Sverige, från tiden innan industrialiseringen och enda fram till efterkrigstiden.

Svenska historiska patent är ett helt nytt sökverktyg för de cirka 122 000 patent som beviljades i Sverige mellan 1746-1945. I databasen, som är fritt tillgänglig för både forskare och allmänhet, finns också uppgifter om omkring 87 000 patenthavare och uppfinnare registrerade.

Det är en grupp forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet som tagit fram databasen i samarbete med Patent- och registreringsverket (PRV), med stöd av Riksbankens jubileumsfond, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och PRV.

Många fick avslag efter 1884

Databasen innehåller bara uppgifter om beviljade patent. Med patentlagen från 1884 infördes ett examinationssystem med nyhetsgranskning, vilket ledde till att cirka 30 procent av alla patentansökningar i Sverige avslogs. Äldre patentansökningar finns tillgängliga på Riksarkivet, men endast i manuskriptform och de är inte kategoriserade eller organiserade på något strukturerat sätt.

Totalt är det 122 000 patentdokument som har skannats vilka täcker cirka 240 000 registersidor och kort för åren 1746–1945.

Det här är källorna som ligger till grund för uppgifterna i databasen:

  • Patent- och registreringsverkets registratur, 1885–1945 (Patent- och registreringsverkets arkiv).
  • Kommerskollegium, Ingående diarier över patent, 1820–1884 (Riksarkivet).
  • Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) D: Fabriker och manufakturer, 1860–1884 (Statistiska centralbyrån).
  • Förteckning över patenter beviljade i Sverige och Norge 1866–1875 (L. A. Groth & Co Patent Agency, Stockholm: 1876).

I databasen har patenthavare och uppfinnare har registrerats med ort, land och yrke när uppgifterna funnits tillgängliga.

Här kan du läsa mer och söka i databasen

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser