Latin for slakthistoriker 2022 omslag
Snart kommer en tredje och utökad upplaga av den populära uppslagsboken Latin för släkthistoriker att släppas i Rötterbokhandeln.

Våra historiska källor är späckade med latinska ord och uttryck. Inte minst förkortningar, sjukdomsnamn och släktförhållanden kunde beskrivas med ord ur de lärdas språk, latinet.

Latin för släkthistoriker gavs för första gången ut 2013 som ett lexikon särskilt anpassat för forskare utan förkunskaper i latin. I det hittar vi översättningar från av ord, fraser och begrepp från Vasatid fram till 1800-talet. I berättande kapitel placeras de latinska begreppen i sitt sammanhang och läsaren får inblickar i den svenska hederskulturen, religionens roll och tillämpningen av olika lagar i äldre tid.

Nu är en ny upplaga på gång och man har passat på att utöka den betydligt. Bland annat med närmare 900 latinska sjukdomsnamn som användes av 1700-talets svenska läkare och präster.

En annan nyhet är ett kapitel om 1600- och 1700-talets latinska titlar, som delade in människor utifrån börd, social ställning och kön.

Latinet levde i talspråket

En utmaning för den som vill lära sig tolka äldre texter är att många ord tillhör nylatinet, det levande latin som aktivt talades och skrevs från 1500-talet och framåt i Sverige. Nylatinets ord fick nya betydelser eller var nybildningar ur det klassiska latinet och finns därför inte i vanliga latinordböcker.

Latin för släkthistoriker förklarar ett stort antal begrepp från nylatinets guldålder. Ordboken omfattar runt 10 500 ord, nylatinska stavningsvarianter, förkortningar, exempelfraser och latiniserade namn, som hämtats från handskrivna källor som kyrkböcker och rättegångsprotokoll och från tryckta verk inom skilda ämnen perioden 1520–1800.

Författare är Urban Sikeborg.

Släpps på Släktforskardagarna

Boken, som dessutom har fått ett helt nytt omslag, släpps i Rötterbokhandelns monter på årets släktforskardagar. Befinner du dig i Skövde den 20-21 augusti har du chansen att förse dig med ett rykande färskt exemplar.

Läs om mer Släktforskardagarna i Skövde

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser