konstakademien elevlista limpaElevlista från Principskolan som startades under sent 1700-tal som en del av Konstakademien. Foto: Konstakademien.
Sök släktingar med konstnärliga ambitioner i den nyligen publicerade databasen över de elever som gick i Konstakademiens förberedande skola under slutet av 1700-talet.   

Elevlistan från 1778-1795 omfattar 2 095 namn på elever i Principskolan, som grundades 1778. I den hittar du förutom elevens namn och inskrivningsår även elevens eller faderns yrke, eller i vissa fall den hantverksmästare som eleven var knuten till. Det var enbart pojkar som antogs under de år som databasen täcker.

Det är forskningsprojektet Principer och Pragmatism, lett av Konstakademien, som bland annat har resulterat i den sökbara databasen. Projektet, som har finansierats genom bidrag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Magnus Bergvalls Stiftelse, har även aktualiserat ett antal teman som berör undervisning, kvinnornas roll samt inflytandet från makthavare från 1735 fram till 1890-talet.

Unik samling arkivmaterial

Konstakademin grundades 1735 som en teckningsskola, men även som en sammanslutning av konstnärer och arkitekter. Syftet var att knyta svensk konst till en europeisk kultur med rötter i antiken och att frigöra konstnärer och konstbeställare från skråväsendets restriktioner.

Drygt 1 000 ledamöter och 8 000 elever har präglat verksamheten och byggt upp en unik samling arkivmaterial och konstverk och fakta kring personerna är efterfrågat både från forskare och allmänhet.

Förhoppningen är att elevlistorna skall kunna bidra till nya rön inom forskningen om svensk konst på 1700-talet.

Här kan du söka i databasen

Läs mer om projektet

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser