victor ornberg peter sjolundVictor Örnberg och årets pristagare Peter Sjölund. Foto: W Eurenius/Bohusläns museum. Olle Söderström.
Efter att han löste det uppmärksammade dubbelmordet i Linköping blev han rikskänd dna-detektiv. I år är han den värdige mottagaren av Victor Örnbergs hederspris.

Peter Sjölund är årets mottagare av priset till Victor Örnbergs minne. Han får priset för sina banbrytande insatser för att introducera dna i släktforskningen.

Sedan han sommaren 2020 löste det omtalade dubbelmordet i Linköping, som hade gäckat polisen och allmänheten i hela 16 år, har han gästat otaliga tv-soffor, sommarpratat och varit föremål för en handfull tv-dokumentärer. Över en natt hade han blivit släktforskaren på allas läppar och fascinationen över hur han med hjälp av dna-släktforskning lyckats lösa mordgåtan tycks aldrig mattas av.

Men i släktforskarkretsar har han varit ett känt namn sedan länge. Hans kunskaper om hur dna kan användas i släktforskningen har genom hans inspirerande och engagerande arbete nått ut till många genom åren. Han har också bidragit till att väcka intresse för släktforskning i helt nya kretsar.

I motivationen nämns också hans artiklar och skrifter av olika slag, bland annat har han skrivit förbundets mest sålda handbok, Släktforska med dna, som tillsammans med den stora mängden föredrag och kurser han har hållit har höjt nivån på släktforskarnas dna-kunskaper rejält.

Du som prenumererar på Släkthistoriskt Forum känner honom som tidningens egen dna-expert.

Här kan du läsa mer om hederpriset och om tidigare års mottagare 

Årets eldsjäl

Roy Ernered, Göteborg, får i år utmärkelsen Årets Eldsjäl efter att ha nominerats av flera personer. Roy har med stort engagemang kartlagt familjer och släktrelationer i ett antal sydsvenska socknar. Genom att lägga ut materialet på sin hemsida och beredvilligt dela med sig av sina kunskaper har han kunnat ge stöd till många släktforskare.

Arbetet började för 25 år sedan och i dag har han registrerat samtliga familjer i de 11 församlingarna i södra Halland som ingick i Höks härad (ungefär nuvarande Laholms kommun) och två på södra sidan av Hallandsåsen, ända från kyrkbokstidens början och minst till mitten av 1900-talet. Totalt handlar det om uppemot 200 000 personer.

Stora delar av materialet finns på www.roye.se och två församlingar trycktes i bokform 2016.

Här kan du läsa mer om utmärkelsen och om tidigare års eldsjälar

Årets släktforskningspublikation

Boken ”Det gamla trädet av Odqvistar” av Odqvists släktförening, med Malin Älmegran som huvudförfattare har utsetts till Årets släktforskningspublikation. Boken är ett föredömligt exempel på en släktbok som riktar sig både till släktforskare och till personer med mera allmänt intresse för släkten och den västgötabygd där den har sitt ursprung.

Årets pris för ökning av medlemanstal

Pris går i år till Hallands Släktforskar­förening för största faktiska ökning (+103 medlemmar) och till Åmåls Släktforskare för största procentuella ökning (+112 %).

hallands sffHallands Släktforskarförening har en YouTube-kanal där du bland annat hittar en presentationsfilm om föreningen. Klicka på bilden för att läsa mer.

Släktforskarförbundets förtjänsttecken i guld

Släktforskarförbundets förtjänsttecken i guld är nytt för i år och ska ges en person som gjort stora insatser nationellt för släktforskningen. I år är Erland Ringborg, Sveriges Släktforskarförbunds ordförande, som får förtjänsttecknet. Så här lyder juryns motivering:

Erland Ringborg uppfyller väl dessa krav, först genom att vara ordförande för Genealogiska Föreningen under den tid då man började färden mot en modern, verkligt rikstäckande förening och sedan genom att, med framgång, leda Sveriges släktforskarförbund mellan 2014 och 2022. Genom sina omfattande kontakter har han representerat släktforskningens intressen i en stor mängd sammanhang, hos myndigheter, i media och i föreningslivet.

Vi övriga i styrelsen har därför beslutat att utse Erland Ringborg som mottagare av Förbundets förtjänsttecken i guld. Erland Ringborg har ej deltagit i diskussioner eller beslut.

Pristagarna presenteras även i Sveriges Släktforskarförbunds nyhetsbrev Angeläget 1 2022, som utkommer under nästa vecka.

Här kan du läsa mer om förbundets utmärkelser och stipendier

Annonser