SuM foto020713 rallareRallarlag vid anläggandet av Ostkustbanan. Foto: Sundsvalls museum.
Nu är det återigen dags att söka stipendium från Arvid Lundbäcks stiftelse. I år uppmuntras särskilt bidrag som har
koppling till yrkesgrupper.

Arvid Lundbäcks stiftelse delar varje år ut stipendier till forskningsprojekt som bidrar till att kulturarvet vårdas, förmedlas och förs vidare till kommande generationer. 

Passa på att söka medel till ditt projekt inom området släktforskning!

Yrkesgrupper särskilt intressanta i år

I år kommer fokus att ligga på forskning kring yrkesgrupper, främst om sociala rörelser till, från och inom olika yrkesområden. Stipendier ges inte till forskning om en enskild släkt.

Varför blev alla i byn järnvägare? Fanns det något som gjorde drängar från Skaraborg till bra verkstadsarbetare? Det finns många olika infallsvinklar och det finns många olika svar. Även om årets inriktning kommer att ha prioritet vid tilldelning av medel, så går det naturligtvis att söka för andra ämnen.

Kriterier och ansökan

För att ett projekt ska kunna få pengar från stiftelsen gäller att det ska stödja den vetenskapliga släktforskningen, vara av allmänt genealogiskt intresse och inte handla om en enskild släkt.

Resultatet ska dessutom vara tänkt att publiceras på något sätt och hur det ska publiceras ska anges i ansökan. Alla former av publikationer är tänkbara, det enda kraven är att stipendiaten anger att bidrag erhållits av stiftelsen samt att eventuella referensexemplar (tre stycken) skänks till Genealogiska Föreningen

Din ansökan mejlar du till stiftelsens ordförande, Mats Ahlgren, på ma.ahlgren(at)telia.com senast den 1 september 2022.

I din ansökan är det bra om du beskriver en klar frågeställning, skiss över din metodik och förväntat resultat, samt har med en ekonomisk kalkyl. Ansökan bör vara ungefär en A4-sida. Arvid Lundbäcks stiftelse har som regel att inte bekosta hela projekt, utan kan stå för en del av finansieringen, dock ges inte stipendier till täckande av arbets-eller reskostnader. Utbetalning sker efter publicering.

Mer om stiftelsen

Det började med att Arvid Lundbäck uppfann en smidig, och förhållandevis billig, mikrofilmsläsare för hemmabruk. Den revolutionerade på sin tid släktforskningen och såldes i stora upplagor. Vinsten gick inte till uppfinnaren utan han samlade den i en stiftelse som sedan lång tid tillbaka årligen delar ut stipendier till forskningsprojekt som bidrar till att kulturarvet vårdas, förmedlas och förs vidare till kommande generationer.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser