Lista Karlstad elin wagnerLista över Karlstadskvinnor för rösträtt. Foto: Riksarkivet. Elin Wägner vid de insamlade namnen 1914. Foto: ur Elin Wägners samling, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.
Kanske var någon av dina anmödrar en av de kvinnor som 1913-1914 skrev på namnlistan för kvinnors rösträtt. Inte mindre än cirka 18 procent av alla kvinnor i Sverige som var över 18 år skrev på! Nu ska hela listan transkriberas och göras sökbar. Alla som vill är välkomna att hjälpa till.

Insamlingen gjordes åren 1913-1914 av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och resultatet blev imponerande: Drygt 350 000 namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt kunde senare överlämnas till Riksdagen. Numera finns listan, i form av digra luntor, förvarad på Riksarkivet. I november 2020 publicerades den som bilder i Digitala forskarsalen.

Nu vill Riksarkivet ta nästa steg genom att transkribera all den handskrivna informationen som finns i listorna. Förutom namnuppgifter, titel, yrke och adress finns även uppgifter om frivilliga bidrag som lämnats för att stödja kampanjen. Namnlistorna är numrerade och sorterade efter län och ort.

Delta i projektet

Du som vill välkomnas att vara med och lyfta fram kvinnorna som krävde rösträtt. Riksarkivet bjuder nämligen in alla som vill vara med och transkribera det handskrivna materialet genom projektet “I Demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt”. 

Satsningen är i sin tur en del i projektet “Riksarkivet som dataplattform”, och utgör andra året av delprojektet “Crowdsourcing och Citizen Science”.

Av totalt trettio volymer kommer man att börja med de fyra namnlistorna från Gotlands, Hallands, Jämtlands och Jönköpings län. Transkriberingen sker i den webbaserade plattformen FromThePage och resultatet kommer att göras fritt tillgängligt för alla via Riksarkivets webbplats.

Läs mer om projektet och hur du kan delta

 

Annonser