Finska dagstidningar svenskaEn handfull av de svenskspråkiga tidningar från 1940-talets Finland som du numera kan läsa på nätet.
Nu har Nationalbiblioteket i Finland digitaliserat och tillgängliggjort alla de finlandssvenska dagstidningarna från 1940-talet. Satsningen är ett led i ett projekt där närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor ska göras tillgängliga på nätet fram till år 2026.

Dagstidningarna från det turbulenta 1940-talet är spännande läsning – inte minst för dig med släktingar som levde i Finland vid tiden för andra världskriget. Tidningarna är även särskilt intressanta för historiker eftersom den rådande censuren i Finland vid tiden verkar ha varit mildare gentemot den svenskspråkiga pressen.

6 miljoner tidningssidor till 2023

När det treåriga projektet slutförs 2023 ska alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland, närmare sex miljoner sidor, finnas tillgängliga digitalt. I dag hittar du 39 titlar och över 200 000 sidor i databasen.

Projektet finansieras med upp till 1,85 miljoner euro av åtta fonder och stiftelser och genomförs som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Ålands landskapsarkiv, Pressarkivföreningen och upphovsrättsorganisationen Kopiosto.

Här kan du läsa mer om den nya databasen

Digitaliserade tidningar i Finland

Alla tidningar och tidskrifter som publicerats i Finland åren 1771–1939 och digitaliserats är öppet tillgängliga på webben via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Det rör sig om sammanlagt 685 titlar och 6,1 miljoner sidor i dagsläget.

I det nya projektet ska alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland digitaliseras och tillgängliggöras på webben via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi innan slutet av 2026. Redan nu hittar du 39 titlar och över 200 000 sidor från 1940-talet.

Här kan du söka bland de svenskspråkiga tidningarna

Här kommer du till hela den finska tidningsdatabasen

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser