I år är redaktionskommittén under ledning av Ted Rosvall särskilt intresserade av emigrationshistorier. Bildkollage: Ted RosvallI år är redaktionskommittén under ledning av Ted Rosvall särskilt intresserade av emigrationshistorier. Bildkollage: Ted Rosvall

Har du en spännande emigrantforskningshistoria att berätta, eller har du löst ett extra knepigt släktforskningsfall? Då kan du skicka in din berättelse och få den publicerad i Släktforskarnas årsbok 2022. 

Släktforskarnas årsbok ges ut varje sommar och har sedan 1990 bjudit på 10 000-tals sidor med släktforskningsrelaterade essäer och släktutredningar, källtips och inspiration. 

Inför 2022 års upplaga är särskilt emigrantforsknings­historier av intresse, till exempel ”Hur jag hittade min försvunna släkt i USA” eller ”DNA hjälpte mig att hitta mina amerikanska släktingar”.

Sitter du på en spännande emigranthistoria som du vill dela med dig av? Skriv och berätta om hur det gick till när du hittade släkten "over there". Var det brev och fotografier som försåg dig med de nödvändiga ledtrådarna, eller var det internationella databaser och ”supersearch” som ledde dig rätt? Kanske var det rent av en DNA-matchning som knäckte gåtan?

Mord och mysterier var temat för Släktforskarnas årsbok 2021. Mord och mysterier var temat för Släktforskarnas årsbok 2021. Även andra teman välkomna

Kanske har du just ingen emigranthistoria, men har löst andra intressanta släktforskningsproblem och vill berätta om hur du gick till väga. 

Berätta om hur du gjort fynd i tidigare okända eller svårtillgängliga källor, hittat uppgifter om personer som levt under ovanliga eller spännande förhållanden, eller hur du haft nytta av DNA-tekniken i din forskning. Som vanligt välkomnar Släktforskarnas årsbok artiklar av varierande längd och med olika upplägg och inriktning.

Så skriver du för Släktforskarnas årsbok

Din artikel måste inte ha en om­fatt­ande notapparat och när det gäller käll­hän­vis­ningar och litteratur­förteckningar hjälper redaktören och redaktions­kommittén dig till rätta. Du får också goda råd, förslag på förbättringar och illustrationer samt uppmuntran längs vägen.

Läs mer om hur du skriver för årsboken 


Släktforskarnas årsbok ges ut av Sveriges Släktforskarförbund.

Redaktör för årsboken är Ted Rosvall, tidigare ordförande i Sveriges Släktforskarförbund och känd för sin medverkan som expert i SVT:s ”Vem tror du att du är?” och ”Arvinge okänd”. Kontakta honom för mer information på arsboken@rotter.se

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button