CN22 tulldeklaration DNA mats ahlgrenMats Ahlgren är en engagerad dna-släktforskare som har fått motstridiga uppgifter om hur tulldeklarationen ska se ut. Till slut vände han sig till mottagaren i USA för att vara säker på att det blir rätt. Svaret han fick tillsammans med en bild på den ifyllda deklarationen hittar du längst ned. Foto: Mats Ahlgren, Sveriges Släktforskarförbund.
För en dryg vecka sedan rapporterade vi här på Rötter om att PostNord stoppar alla försändelser till bland annat USA som saknar tulldeklaration, något som bland andra har drabbat släktforskare. PostNord anser att de följt sina rutiner, men släktforskare är kritiska.

PostNord har stoppat alla försändelser till USA och andra utomeuropeiska länder som saknar tulldeklaration. Med anledning av det har Post- och telestyrelsen (PTS) inlett en granskning av hur PostNord har lyckats med att kommunicera detta till sina kunder. PTS har även krävt svar på hur de stoppade försändelserna har hanterats.

Det är det troligtvis också många släktforskare som vill ha svar på, då dna-test som skickats till släktforskningsföretag i USA utgör en stor del av de försändelser som stoppats.

Släktforskare drabbade

Att ändringen av PostNords rutiner kom plötsligt och oväntat för många av landets dna-släktforskare är tydligt. Inte minst har många reagerat på sociala medier. Mats Ahlgren, en av initiativtagarna till Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi och en av de som tidigt varit drivande inom dna-släktforskningen, är kritisk till hur PostNord skött det hela.

 – I mer än tio år har det fungerat hur bra som helst att skicka sitt dna-test utan tulldeklaration. Trots att det numera finns många tusen testade i Sverige så har det aldrig hörts att någon fått krav, eller retur av sin försändelse. Tittar man på webben så finns det en luddig text om att man ska följa reglerna, men vad det rör sig om för regler är det svårt att hitta information om.

I det femsidiga yttrandet som PTS nu har fått till svar förklarar PostNord bland annat att kravet på bland annat tulldeklaration och avsändaradress på försändelser till USA som innehåller annat än brev infördes redan den 1 januari 2021. Något som då ska ha kommunicerats genom att tjänstevillkoren uppdaterades samma datum.

Men det var först i september som PostNord upphörde med att skicka försändelser som saknade nödvändiga uppgifter som avsändare och tulldokumentation. Varför det skedde just då och inte tidigare framgår inte av yttrandet.

Den 6 september i år gick PostNord också för första gången ut och informerade om de nya kraven på sin publika webbplats. Då under rubriken ”Skärpta krav på försändelser till USA”. Den 7 september ska PostNord också ha lagt ut information om de skärpta kraven på bildskärmar som finns hos många av företagets ombud. Av allt att döma samtidigt som, eller strax efter att ändringen genomförts i praktiken.

Var är DNA-testen som inte skickats till USA?

Men var har alla försändelser som inte har skickats vidare tagit vägen? De som har en avsändaradress skickas tillbaka till avsändaren men de som saknar en sådan har skickats till PTS enhet för saknade brev. Det sker numera dagligen enligt PostNord.  

PTS kan av rättsliga skäl inte eftersöka avsändaren genom innehållet i försändelsen, till exempel med hjälp av identifikationsnumret, och finns ingen avsändare angiven i klartext inuti eller utanpå försändelsen så förstörs den. Det är främst test från MyHeritage som har eller kommer att förstöras, då det är dessa som i allmänhet har saknat en avsändaradress. De skickas till Israel, som också omfattas av de nya kraven på tulldeklaration och avsändaradress.

Övriga testkit som har stoppats är de som ställts till det USA-baserade företaget FTDNA. De har i allmänhet en avsändaradress angiven utanpå kuvertet och därför har majoriteten av dessa skickats tillbaka till avsändaren. Dna-testkit som har skickats till företag baserade i Europa påverkas inte av ändringen. 

PostNord medger i sitt yttrande att de vid tillfället inte kände till ”problematiken med DNA-försändelserna, eftersom de tidigare distribuerades i det vanliga småbrevsflödet och inte klassades som varuförsändelser.” Alltså är det oklart hur många släktforskare som kan ha drabbats.

Så fyller du i tulldeklarationen

Avsändaradress är ett måste om du skickar ett dna-test utomlands. En annan angelägen fråga är nu förstås: Hur fyller man i en tulldeklaration för sitt dna-test?

Enligt Mats Ahlgren har han själv och andra dna-släktforskare fått olika rekommendationer från olika ombud. Framför allt när det kom till hur innehåll ska fyllas i har man fått mycket olika förslag.

 – Eftersom PostNord vid den här tidpunkten var mycket väl medvetna om problemet så kunde de åtminstone gett tydligare information till sina ombud. Det verkar, när jag läser rapporten, som de inte bryr sig om kunden utan bara om sina egna rutiner.

I stället har Mats Ahlgren därför vänt sig direkt till USA och bett det amerikanska släktforskningsföretaget FTDNA för att få hjälp med vad den amerikanska posten kräver för att testet ska komma fram. Här kan du ta del av informationen han fått om hur du fyller i tulldeklarationen för ditt dna-testkit.

Annonser