kuvert dna cristerbildFTDNA är ett av de dna-företag som påverkas av de nya reglerna. Numera ska en tulldeklaration (bild t.h) fästas på kuvertet. Foto: Crister Lindström.
Släktforskare som har skickat sitt dna till amerikanska släktforskningsföretag har fått sina kuvert returnerade. Anledningen är att den amerikanska postoperatören USPS vill att breven nu ska märkas och tulldeklareras på ett annat sätt än tidigare.

Brev, eller ett vadderade kuvert som det ofta rör sig om när det kommer till dna-test, som ska skickas till USA måste numera märkas med en tulldeklaration (tulletikett CN22) för att komma fram. Utöver det måste även datum och avsändare framgå utanpå försändelsen.

På sin hemsida meddelar Postnord numera att de inte kommer att skicka försändelser till USA ”vars dokumentation inte lever upp till kraven från de amerikanska myndigheterna”. Där står också att försändelserna kommer att returneras till avsändaren eller, om avsändare saknas, hanteras som obeställbara brev.

Släktforskare hör till den grupp som redan har drabbats av detta. Ändringen av det amerikanska regelverket ska ha skett från och med 1 september i år och sedan dess har flera släktforskare fått sina dna-prover returnerade. Frågan är om Postnord har lyckats göra sina kunder medvetna om de nya reglerna i god tid innan de började stoppa brev och andra försändelser utan tulldeklaration. 

Postnord granskas

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder just nu en granskning av hur Postnord har hanterat den uppkomna situationen. De vill bland annat veta när Postnord fått information om USA:s regler om spårningsinformation och hur företaget har agerat därefter. Till exempel hur posten informerat allmänheten.

Enligt PTS rör det sig i dagsläget om omkring 50 brev, främst från privatpersoner, som stoppas varje dag.

Om breven saknar avsändaradress kan de komma att skickas till PTS verksamhet för saknade brev, som har till uppgift att försöka identifiera avsändaren och återsända brevet dit.

Rötter har varit i kontakt med Postnord som kommer att gå ut med en offentlig kommenter angående PTS granskning under morgondagen. 

Läs mer om de nya reglerna

Du som vill skicka till exempel ett dna-prov till något av de amerikanska släktforskningsföretagen kan (och bör) läsa mer om hur du ska gå till väga för att försändelsen ska komma fram på Postnords hemsida:

Skärpta krav på försändelser till USA | PostNord

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button