Landsarkivet harnosand wikipediaLandsarkivet i Härnösands nuvarande lokaler. Foto: Av Joshua06, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71151078
I dagsläget har Riksarkivet inte tillräckligt med utrymme för att ta emot nytt arkivmaterial. Men lösningen kan finnas i Härnösand. Där planerar nämligen Riksarkivet och Skatteverket att gå samman för att bygga nya, klimatsmarta och kostnadseffektiva lokaler.

Riksarkivet har under de senaste åren tvingats anta stora utmaningar. Samtidigt som man behövt skära ned för att kompensera ett tidigare underskott i budgeten har myndigheten också varit tvungen att skapa förutsättningar för att ta emot och tillgängliggöra nytt arkivmaterial. Ständigt ökande krav på digitalisering tar dessutom stora resurser i anspråk.

I dagsläget har Riksarkivet inte tillräckligt med utrymme för att ta emot nytt arkivmaterial. Men lösningen kan finnas i Härnösand. Där planerar nämligen Riksarkivet och Skatteverket att gå samman för att bygga nya, klimatsmarta lokaler. Med satsningen hoppas Riksarkivet kunna utveckla och effektivisera sin verksamhet och samtidigt på sikt spara pengar.

– Vi har nu en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp på lokaler och hur de behöver vara utformade för att passa verksamheten – till exempel hur vi tar emot arkiv och förvarar dem, hur vi digitiserar och hur vi gör arkiven tillgängliga för användarna, säger Karin Åström Iko i en nyhet som nyligen publicerats på Riksarkivets webbplats.

Genom samarbetet med Skatteverket i Härnösand hoppas Riksarkivet att båda ska kunna dra nytta av varandras kompetenser och resurser och att de nya arkivlokalerna ska kunna nyttjas på ”ett samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt”.

– För Riksarkivet är det också viktigt att samverka med andra aktörer i arkivlänet Västernorrland. Vi har dialog med regionen, kommunen, länsstyrelsen med flera om samverkan och utveckling framåt, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Effektiva lokaler kan spara pengar

Landsarkivets nuvarande lokaler i Härnösand ryms i en historisk byggnad, uppförd 1919, som tidigare huserat Hemsö kustartillerikår och senare Vanföreanstalten i Härnösand. De gamla lokalerna lever inte längre upp till Riksarkivets kriterier när det kommer till effektivitet och de har visat sig svåra att anpassa till moderna arbetssätt.

Riksarkivet har under de senaste åren arbetat med att ta sig ur ett ansträngt ekonomiskt läge orsakat av ett tidigare underskott i budgeten. För att få ekonomin i balans har Riksarkivarie Karin Åström Iko drivit igenom en omorganisation med en minskad personalstyrka. Målet har varit att effektivisera hela organisationen bland annat genom sammanslagningar av enheter och en översyn av hur lokalerna används.

Relaterade artiklar på Rötter:

Nu är Arkivutredningen klar

Riksarkivet fortsatter neddragningarna

Mindre personal i Riksarkivets nya organisation

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button